• Profil školy

    •  

     Významné osobnosti, ktoré navštívili našu školu

     Najvýznamnejšia osobnosť slovenského politického života na začiatku 20. St. – Milan Rastislav Štefánik – sa dostala do našej školy „obrazne a symbolicky“ až po svojej smrti. Jeho meno dostalo gymnázium do vienka hneď pri svojom založení – iba pár mesiacov po Štefánikovom tragickom skone. Zakladatelia školy zachovali pamiatku tohto rodáka z podbradlianskeho-podjavorinskej oblasti, odkiaľ každoročne prichádzal do gymnázia značný počet študentov. Dvadsať rokov žila Štefánikova tradícia v našom gymnáziu. Žiaci si každoročne pripomínali jeho pamiatku, najčastejšie výletmi na Bradlo.

     Jeden z prvých výletov je datovaný 19.5.1922, uskutočnili ho študenti 6. a 7. Tr. V podvečer osláv na Bradle 3.5.1924 poriadal samovzdelávací študentský spolok Štefánikovu oslavu. Rečnil na nej žiak 7. Tr. Ján Marták. V nasledujúci deň 4.5.1924 putovali študenti i profesori gymnázia na Bradlo. Vtedy sa konala slávnosť kladenia základného kameňa mohyly MRŠ. Samozrejme, že nechýbali na Bradle ani v r. 1928 pri slávnosti odhalenia mohyly.

     Niektoré podujatia na počesť Štefánika sú podrobnejšie zaznamenané. Napr. 4.5.1932 v kinosále prednášal gymnazistom o Štefánikovi jeho osobný tajomník vládny radca Ferdinant Písecký. Na Bradle pred zhromaždenými žiakmi školy reční oktávan Ritte, báseň Miroslava Slávika o Štefánikovi recituje Viliam Čongrády (obaja z 8. Triedy). 8.9.1934 sa vydali na spoločný výlet na Bradlo profesori školy. Na spiatočnej ceste navštívili spisovateľku Kristínu Royovú na Starej Turej.

     Prvá povojnová oslava Štefánika na Bradle odohrala sa 4.5.1946. Putujú tam znova všetci gymnazisti. Záznam z kladenia venca a snímky mnohých zúčastnených (bolo ich vyše 500) sú zachytené na amatérskom filme žiaka Jozefa Klincku z 8. Tr.

     Po vojne sa Štefánikovo meno nestihlo objaviť v názve školy, zostáva však stále jeho busta na priečelí budovy. V prvom desaťročí budovania socializmu odstránili aj túto poslednú stopu Štefánika.

     V decembri 1989 zakladajúci členovia Učiteľského fóra v škole po prvý raz formulujú verejne požiadavku vrátiť názvu školy meno M. R. Štefánika. V apríli 1990 riaditeľ školy spolu s iniciátormi posiela žiadosti na patričné orgány. A tak sa opäť – 27.10.1990 – „vracia“ Štefánik do nášho gymnázia. Dúfajme, že natrvalo.

     Ďalšie osobnosti politického a kultúrneho života sporadicky sa zastavili v meste, resp. na ich uvítaní sa zúčastňovali žiaci školy. Tak 19.9.1921 prechádza cez naše mesto prezident Masaryk, zastavil sa tu cestu na Bradlo. Vítali ho žiaci školy a žiačka Holá mu podala kyticu kvetov. V nej bola prosba o pomoc pri stavbe školskej budovy. Riaditeľ Kraus bol členom delegácie slovenského Sokola, ktorú prijal v Topoľčiankach 7.10.1928 Masaryk.

     Koncom októbra 1928 zavítal do školy a prezrel si jej vybavenie splnomocnený minister, veľvyslanec Vladimír Hurban – syn Svetozára Hurbana-Vajanského (v 30-tych rokoch pôsobil ako veľvyslanec vo Švédsku a Nórsku). V júni 1931 prezrel si školu minister školstva a osvety dr. Ivan Dérer, významný čsl. politik. V pamätnej knihe školy sa podpísal 24.6.1933 Štefan Osuský. JUDr. Štefan Osuský (1889 Brezová pod Bradlom – 1974 USA) – významný československý politik a diplomat. V čase návštevy našej školy bol čsl. vyslancom v Paríži. 27.10.1935 navštívil školy armádny generál Syrový, ktorý pricestoval do nášho mesta z príležitosti kladenia základného kameňa kasární. Žiaci školy pozdravili 20.9.1936 na námestí prezidenta Eduarda Beneša, ktorý sa v meste krátko zastavil. V septembri 1937 sa zúčastnili na pohrebe TGM v Prahe dvaja profesori a žiak školy.

     Z osobností žijúcich v meste udržuje škola veľmi tesné kontakty so spisovateľkou Ľudmilou Podjavorinskou. Pozývajú ju na školské podujatia, blahoželajú jej k narodeninám. 5.3.1951 národnú umelkyňu Ľudmilu Podjavorinskú odprevádza celá škola na jej poslednej ceste na bzinský cintorín.

     V r. 1947 sa stretol so študentmi školy povereník školstva Laco Novomeský. 28.2.1963 navštívil naše mesto generál Ludvík Svoboda a podpísal sa do pamätnej knihy gymnázia.

     V tom istom roku na našu školu zavítal známy slovenský športovec Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v chôdzi
     v roku 1988 so svojím trénerom Jurajom Benčíkom.

     27.10.1990 sa konala z príležitosti prinavrátenia pôvodného názvu slávnosť: na našu školu zavítal univ. profesor Vladimír Černušák, člen OV; evanjelický kňaz a spoluzakladateľ Štefánikovho múzea v Košariskách Ladislav Valášek.

     V r. 1993 na gymnázium prišla 1. návšteva nórskych priateľov z Ajer Viederegalude Skole - 4 študenti a 1 profesorka; ďalej sa v tomto roku uskutočnila beseda s akademickou maliarkou Jarmilou Dicovou-Ondrejkovou, so psychiatričkou dr. Darinou Štúrovou, ktorej otec pochádzal z rodu lubinských štúrovcov a maturoval v našom gymnáziu v roku 1939; beseda a recitácia poézie s herečkou Gabrielou Vránovou  (jej otec pôsobil v našom gymnáziu ako profesor); v tomto roku sa konala ešte beseda s moderátorkou Jarmilou Hargašovou; beseda s univ. profesorom Rudolfom Macúchom, ktorý je absolvent nášho gymnázia, jazykovedec, znalec jazykov Blízkeho a Stredného východu, vedúci katedry semitistiky na Freie Universität v Berlíne; návšteva jazykovedca dr. Viktora Krupu, riaditeľ Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave; beseda s herečkou Martou Sládečkovou; beseda s novinárom a športovým redaktorom Vladimírom Krížom a so spisovateľom Dušanom Mitanom.

     V roku 1994 bolo 75. výročie založenia Gymnázia M.R.Š., kde boli prizvaní hostia: minister financií R. Filkus, poslanec parlamentu dr. Ľ. Fogaš (náš absolvent), poslankyňa parlamentu Milada Ondrejičová (naša študentka a neskôr profesorka) a taktiež ďalší absolventi gymnázia, a to napr. univ.prof. Š Swarz, univ. prof. M. Hrušovský, univ.prof. V. Černušák, univ. prof. M. Horňák, univ.prof. P. Mešťan (riaditeľ Židovského múzea v Bratislave) a najstarší žijúci absolvent dr. J. Slezáček

     V r. 2002 sa konala beseda s podpredsedom vlády I. Miklošom o zamestnanosti na Slovensku.

     V r. 2003 mali besedu v našom gymnáziu regionálna spisovateľka Anna Černochová a taktiež literárny historik I. Rydl. V tomto roku zavítal do našej školy univ.prof. V. Koman, náš absolvent, zakladajúca osobnosť potravinárskej vedy na Slovensku. Ďalšie besedy boli so spisovateľom P. Valom a so známym cestovateľom a našim bývalým absolventom P. Ondrejovičom.

     V r. 2005 sa konala beseda s členmi Slovenského rozhlasu (z programu Králikovci) a beseda s redaktorom životopisnej knihy o I. Gablechovi, letcovi a študentovi nášho gymnázia J. Svítekom. V tomto roku sa uskutočnila aj návšteva predstaviteľov z družobnej školy zo Srbska Báčska Palanka - riaditeľka a 3 profesori. Pred koncom roku 2005 sa uskutočnila beseda s moderátorkou Jarmilou Hargašovou - Lajčákovou.

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/