Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  103 103 0
  105 105 0
  106 106 0 PRÍMA
KVARTA
  107 107 0 SEXTA
  108 108 0
  109 109 0 SEKUNDA
  201 201 0 III.B
  202 202 0 TERCIA
  203 203 0 OKTÁVA
  204 INF1 15 RNDr. Ivan Šagát
  206 206 0 I.A
  214 214 0
  301 301 0 II.A
  302 302 0 IV.B
  303 303 0
  304 304 0 III.A
  306A INF2 0
  306B INF3 0
  313 313 0 IV.A
  319 319 0
  320 320 0 I.B
  4 4 0
  5 5 0
  82 82 0
  83 83 0
  84 84 0
  94 94 0
  FYL 0
  CHEL 0
  TEL 0
  TEL2 0

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018