• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • OKTÁVA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   WB p.24/25 reading
  • PRÍMA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SB p.34 tabuľka c.3 doplniť a prepísať do zošita
   WB p.26/1,2
   Slovná zásoba 3a 3b ústne skúšanie
  • SEKUNDA
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ 61/12,14 a 62/15
  • SEKUNDA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 49/5 dokoncit
  • TERCIA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Zajtra preklad časopis Shopping
   SB 35/8
   SB 36/2 - personal daily diet
  • Uto15. 01.
  • I.A, I.B
   ·
   domáca úloha
   ruský jazyk
   :
   Str. 35/6 v PZ
  • KVARTA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 54/10
  • PRÍMA
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Zopakovať si modul 2 lekcia 1 test
   Dokončiť tabuľku učebnica s.53 do zošita
   Pracovný zošit 34/1,2
  • SEKUNDA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 49/6a
  • Str16. 01.
  • PRÍMA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   WB 27/4
   SB 35/4,5 vety upraviť na záporné
  • PRÍMA
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Pracovný zošit 35/4
  • SEKUNDA
   ·
   Pridelená DÚ
   nemecký jazyk
   :
   Prepísať do zošita tabuľku k športom, napísať nej 7 viet, naučiť sa slovnú zásobu
  • SEKUNDA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 52/zahrajte sa- 5 slovies - určiť slovesné gramatické kategórie
  • TERCIA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   WB 29/4,5
  • TERCIA
   ·
   Pridelená DÚ
   nemecký jazyk
   :
   PZ s.82/5,6
  • Štv17. 01.
  • I.A, I.B
   ·
   domáca úloha
   ruský jazyk
   :
   PZ str.35/7, 36/9,39/14
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Robinson Crusoe SB Language in use
  • PRÍMA
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 3c zapísať,naučiť sa
  • SEXTA
   ·
   Pridelená DÚ
   anglický jazyk
   :
   preklad článku na piatok, email do pondelka
  • Pia18. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje