Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Radmila Ochodnická
Učebňa 206
I.B Triedny učiteľ Mgr. Barbora Kozicová
Učebňa 320
PRÍMA Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Kucek
Učebňa 106
II.A Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Krajčovičová
Učebňa 301
SEKUNDA Triedny učiteľ Mgr. Dana Uhríková
Učebňa 109
III.A Triedny učiteľ Mgr. Roberto Iliev
Učebňa 304
III.B Triedny učiteľ Mgr. Marianna Guzmická
Učebňa 201
TERCIA Triedny učiteľ Mgr. Blažena Barančinová
Učebňa 202
IV.A Triedny učiteľ RNDr. Eva Gregušová
Učebňa 313
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Ján Pavlíček
Učebňa 302
KVARTA Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Solovicová
Učebňa 106
SEXTA Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Malovcová
Učebňa 107
OKTÁVA Triedny učiteľ Mgr. Radovan Hradilek
Učebňa 203

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018