Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou (PRI - KVA)
Aplikovaná informatika
Časopis SLOVO
Dejiny umenia
Filozofický krúžok
Florbalový krúžok
Fyzikálny krúžok I
Fyzikálny krúžok II
Geograficko-poznávací krúžok + Pavlíček
História a geografia v dokumentoch
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok onkologickej výchovy
Krúžok onkologickej výchovy
Krúžok umeleckých aktivít
Matematicko - biologický krúžok
Matematický krúžok
Matematika a fyzika v praxi
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
Mladí reportéri pre životné prostredie
Nemčina v praxi
Nemecký jazyk v praxi
Novinársky krúžok
Prírodovedný krúžok
Projektový krúžok
Rád hovorím po nemecky
Recitačný krúžok
Regionálna výchova
Ruská rečová etiketa
Ruský jazyk v praxi
Spoločenskovedný krúžok
Stolnotný tenis
Španielčina s úsmevom
Športový krúžok mladší žiaci
Športový krúžok starší žiaci
Turistický krúžok
Tvorba a prezentácia prác SOČ
Tvorba a prezentácia SOČ
Volejbal

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018