Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Aplikovaná informatika
Časopis SLOVO
Dejiny umenia
Ekonomika v praxi (4. ročník)
Filozofický krúžok
Florbalový krúžok
Francúžština pre maturantov
Fyzikálny krúžok
Geograficko-poznávací krúžok + Pavlíček
História a geografia v dokumentoch
Krúžok anglického jazyka
Krúžok biológie
Krúžok francúzskeho jazyka
Krúžok internetových služieb
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok onkologickej výchovy
Krúžok umeleckých aktivít
Kultúra a civilizácia španielsky hovoriacich krajinách
Leteckomodelársky krúžok
Matematicko - biologický krúžok
Matematický krúžok (PRÍ - KVA)
Matematika a fyzika v praxi
Matematika zábavne pre 3. ročník a septimu
Mladí reportéri pre životné prostredie
Mladý knihovník
Nemčina v praxi
Nemecký jazyk v praxi
Novinársky krúžok
Práca s počítačom
Príprava na vysokú školu z ekonómie
Prírodovedný krúžok
Projektový krúžok
Rád hovorím po nemecky
Rád počítam (PRÍ-KVA)
Recitačný krúžok
Regionálna výchova
Ruská rečová etiketa
Ruský jazyk v praxi
Spoločenskovedný krúžok
Stolnotenisový krúžok
Stredoškolská odborná činnosť
Šachový krúžok
Španielčina s úsmevom
Športový krúžok mladší žiaci
Športový krúžok starší žiaci
Turistický krúžok
Tvorba a prezentácia prác SOČ
Tvorba www stránok
Volejbal
Za poznaním
Zábavnovzdelávací krúžok

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018