Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou (PRI - KVA)
Aplikovaná informatika
Časopis SLOVO
Dejiny umenia
Ekonomika v praxi (4. ročník)
Filozofický krúžok
Florbalový krúžok
Francúžština pre maturantov
Fyzikálny krúžok I
Fyzikálny krúžok II
Geograficko-poznávací krúžok + Pavlíček
História a geografia v dokumentoch
Krúžok biológie
Krúžok francúzskeho jazyka
Krúžok internetových služieb
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok onkologickej výchovy
Krúžok onkologickej výchovy
Krúžok umeleckých aktivít
Kultúra a civilizácia španielsky hovoriacich krajinách
Leteckomodelársky krúžok
Matematicko - biologický krúžok
Matematický krúžok
Matematický krúžok (PRÍ - KVA)
Matematika a fyzika v praxi
Matematika zábavne pre 3. ročník a septimu
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
Mladí reportéri pre životné prostredie
Mladý knihovník
Nemčina v praxi
Nemecký jazyk v praxi
Novinársky krúžok
Práca s počítačom
Príprava na vysokú školu z ekonómie
Prírodovedný krúžok
Projektový krúžok
Rád hovorím po nemecky
Rád počítam (PRÍ-KVA)
Recitačný krúžok
Regionálna výchova
Ruská rečová etiketa
Ruský jazyk v praxi
Spoločenskovedný krúžok
Stolnotný tenis
Šachový krúžok
Španielčina s úsmevom
Športový krúžok mladší žiaci
Športový krúžok starší žiaci
Turistický krúžok
Tvorba a prezentácia prác SOČ
Tvorba a prezentácia SOČ
Tvorba www stránok
Volejbal
Za poznaním

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2018