Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Geograficko-poznávací krúžok

+ Pavlíček
Vedúci: PaedDr. Daniel Bradáč

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018