Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Vitásková MVi Riaditeľka
 
 
PaedDr. Daniel Bradáč DBr Zástupca
Vedie krúžok: Geograficko-poznávací krúžok
Vedie krúžok: História a geografia v dokumentoch
dbradac@centrum.sk
 
 
Mgr. Blažena Barančinová BBa Triedna učiteľka: TERCIA
Vedie krúžok: Krúžok onkologickej výchovy
Vedie krúžok: Krúžok onkologickej výchovy
 
 
Mgr. Marion Beňačka MBe Učiteľka
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Nemčina v praxi
Vedie krúžok: Rád hovorím po nemecky
 
 
Mgr. Viera Brezinská BRE Učiteľka
 
 
Mgr. Jose Antonio Cases Ares JCa Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok španielskeho jazyka
 
 
Mgr. Ľubomír Ďuračka ĽĎu Učiteľ
ecavnm@gmail.com
 
 
RNDr. Eva Gregušová EGr Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok I
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok II
evagregusova@azet.sk
 
 
Mgr. Marianna Guzmická MGu Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Biologický krúžok
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
 
 
Mgr. Katarína Honaizerová KHo Učiteľka
Vedie krúžok: Dejiny umenia
Vedie krúžok: Krúžok umeleckých aktivít
katarinah76@gmail.sk
 
 
Mgr. Monika Hornáčková MHo Učiteľka
 
 
Mgr. Radovan Hradilek RHr Triedny učiteľ: OKTÁVA
Vedie krúžok: Aplikovaná informatika
hradilek@gmail.com
 
 
Mgr. Roberto Iliev RIl Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Športový krúžok starší žiaci
Vedie krúžok: Volejbal
robo.iliev@centrum.sk
Foto Mgr. Barbora Kozicová KRI Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Krúžok biologických aktivít
Vedie krúžok: Matematicko - biologický krúžok
Vedie krúžok: Matematický krúžok
barbora.kriva@post.sk
 
 
RNDr. Zuzana Krajčovičová ZKr Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Matematika a fyzika v praxi
zuzana.krajcovicova@post.sk
 
 
Mgr. Vladimír Kucek VKu Triedny učiteľ: PRÍMA
Vedie krúžok: Jazykový krúžok pre Prímu
Vedie krúžok: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
Vedie krúžok: Projektový krúžok
Vedie krúžok: Turistický krúžok
kucekvl@centrum.sk
 
 
Mgr. Richard Lalík RLa Učiteľ
Vedie krúžok: Filozofický krúžok
richard.lalik@gmail.com
 
 
Mgr. Hildegarda Madrová HMa Učiteľka
Vedie krúžok: Spoločenskovedný krúžok
hilda.madrova@zoznam.sk
Foto Mgr. Alexandra Malovcová AMa Triedna učiteľka: SEXTA
Vedie krúžok: Krúžok nemeckého jazyka
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
Vedie krúžok: Nemecký jazyk v praxi
Vedie krúžok: Regionálna výchova
Vedie krúžok: Tvorba a prezentácia prác SOČ
Vedie krúžok: Tvorba a prezentácia SOČ
alexandra.malovcova@gmail.com
 
 
PhDr. Daniela Mišurová DMi Učiteľka
Vedie krúžok: Anglická konverzácia
Vedie krúžok: Ruský jazyk pre maturantov
Vedie krúžok: Ruský jazyk v praxi
 
 
Mgr. Radmila Ochodnická ROc Triedna učiteľka: I.A
rochodnicka@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Ošťádalová DOš Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina s úsmevom
ostadalolvad@zmail.sk
 
 
Mgr. Ján Pavlíček JPa Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Futsal
Vedie krúžok: Stolnotný tenis
Vedie krúžok: Športový krúžok mladší žiaci
janpavlicek@yahoo.com
 
 
Mgr. Zuzana Solovicová ZSo Triedna učiteľka: KVARTA
Vedie krúžok: Angličtina hrou (PRI - KVA)
zuzena.solovicova@gmail.com
 
 
RNDr. Ivan Šagát IŠa Učiteľ
Kabinet: 204
ivan.sagat@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomír Štekláč ĽŠt Učiteľ
Foto Mgr. Dana Uhríková DUh Triedna učiteľka: SEKUNDA
Vedie krúžok: Časopis SLOVO
Vedie krúžok: Novinársky krúžok
Vedie krúžok: Recitačný krúžok
Vedie krúžok: Ruská rečová etiketa
dana.uhrikova@gmail.com
Foto PaedDr. Michaela Zenková MZe Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok "Mladý vedec"
Vedie krúžok: Mladí reportéri pre životné prostredie
michaela.zenkova@iedu.sk

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018