Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda OKTÁVA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Radovan Hradilek
Učebňa: 203
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek Adámať
2    Michal Bartek
3    Martin Burgan
4    Ján Čechvala
5    Oliver Čelko
6    Matúš Gajdošík
7    Tomáš Gavalec
8    Richard Kazík
9    Monika Kubincová
10    Filip Loffay
11    Samuel Muth
12    Martina Ondrejičková
13    Beáta Poláčková
14    Ráchel Pukšová
15    Matúš Rešutík
16    Simon Rešutík
17    Jakub Riecky
18    Vladimír Smetana
19    Simona Šimovcová
20    Sára Vidová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018