Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda SEXTA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Malovcová
Učebňa: 107
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Bláha
2    Eva Bunová
3    Jozef Drha
4    Richard Gavalec
5    Nikola Kubrická
6    Adam Lobík
7    Richard Marták
8    Martina Pastorková
9    Natália Plšeková
11    Daniel Strasser
12    Richard Tomšík
13    Martin Vaňo
14    Anita Stachová
15    Kateřina Kalužová
16    Tomáš Adamovic

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018