Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Radmila Ochodnická
Učebňa: 206
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej Bednár
2    Dominik Duračka
3    Martin Ďuriš
4    Dominika Halienková
5    Marek Helbych
6    Samuel Hrabčák
7    Ján Karlík
8    Adrian Klimo
9    Ľudmila Kostolanská
10    Šimon Kuba
12    Aneta Masárová
13    Katarína Mikudíková
14    Peter Múčka
15    Timotej Nagy
16    Oliver Pisca
17    Lukáš Slávka
19    Erik Viener

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018