Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda KVARTA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Solovicová
Učebňa: 106
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šimon Adamovič
2    Michal Brezula
3    Simona Dedíková
5    Martin Durdík
6    Delia Farajpour
7    Michaela Gombárska
8    Alex Hanták
9    Aneta Herinková
10    Sarah Gregorovičová
11    Filip Hradilek
12    Andrej Jurica
13    Lívia Košťálová
14    Karolína Krišová
15    Denis Liptai
16    Lenka Margetínová
17    Dominik Marko
18    Lukáš Meravý
19    Tomáš Miklovič
20    Bystrík Šálek
21    Matúš Šípka
22    Nela Štěpničková
23    Tomáš Trubačík
24    Valéria Vrábliková
25    Tomáš Zenka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018