Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: RNDr. Eva Gregušová
Učebňa: 313
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 35, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 20
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika Ábelová
2    Ema Beranová
3    Tomáš Bôžik
4    Filip Ciesar
5    Viktória Čellárová
7    Sabrina Dubovská
8    Daša Dudášiková
9    Pavol Durdík
10    Adam Fabian
11    Martina Fraňová
12    Klaudia Gúčiková
14    Katarína Havierniková
16    Kryštof Holič
17    Gabriela Hrehorovská
18    Patrik Jacola
19    Igor Jambor
20    Martina Krajčíková
21    Michal Kusenda
22    Lucia Lehocká
23    Kristína Majerovičová
24    Roman Rajník
25    Martin Rakús
26    Patrik Skovajsa
27    Dana Stašáková
28    Daniel Šebák
29    Sabína Tinková
30    Sára Čorda
31    Mário Husár
32    Emília Palkechová
33    Nela Macková
35    Šimon Burzala
36    Janka Kýšková
37    Paulína Jancíková
38    Saskia Horňáčková
39    Enriko Kirka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018