Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Pavlíček
Učebňa: 302
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 34, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 21
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika Babušková
2    Tatiana Bábiková
3    Sylvia Čarnecká
4    Barbora Holičková
5    Janka Hrušovská
6    Barbora Hurtíková
7    Filip Kička
8    Sylvia Klimáčková
9    Klaudia Kormančíková
10    Matej Kubíček
11    Nikola Kubáňová
12    Kvetoslav Kučera
13    Roman Less
14    Aneta Macejková
15    Nikoleta Madunická
17    Marek Nitsch
18    Monika Ondreičková
19    Lucia Palkechová
20    Monika Reháková
21    Zuzana Skovajsová
22    Boris Smolinský
23    Barbora Šutovská
24    Sabína Švecová
25    Marián Vrábel
26    Tomáš Zaťko
27    Michael Zemko
28    Vanesa Znachorová
29    Adam Žinčík
30    Šimon Maco
31    Marek Scheuer
32    Hana Matejovičová
33    Andrea Bábska
34    Matúš Rusnák
35    Andrea Bánovská

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018