Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda TERCIA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Blažena Barančinová
Učebňa: 202
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 23
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sarah Bangová
2    Simona Belešová
3    Aneta Dedíková
4    Nina Drhová
5    Timea Ďurišová
6    Ivana Gašparová
7    Ema Gombárska
8    Jakub Horváth
9    Ema Ivanová
10    Patrik Jedenástik
11    Adam Klein
12    Viktória Klačková
13    Marcel Kopčan
14    Sophie Kostelanská
15    Samuel Kubán
16    Samuel Kuchta
17    Dušana Macejková
18    Petronela Marčeková
19    Marek Martišovič
20    Eva Miklóšová
21    Lucia Ondrejičková
22    Jozef Ružička
23    Kristína Snohová
24    Alexandra Šímová
25    Nina Šípková
26    Rebecca Sofia Švehlová
27    Sabina Tomášková
28    Adela Tomašovicová
29    Dorota Mária Tužinská
30    Emília Zámečníková
31    Ondrej Zenka
32    Martin Zich
33    Miroslava Žákovicová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018