Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Roberto Iliev
Učebňa: 304
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nikola Dominová
2    Emma Ďurišová
4    Samuel Fabian
5    Dominika Hanková
6    Jakub Hanzel
7    Vincent Hlaváč
8    Jana Kuceková
9    Lukas Lauko
10    Denisa Martáková
11    Dávid Martinkovič
13    Martina Melicherová
14    Ondrej Michalovič
15    Tatiana Múčková
17    Simona Petrová
18    Katarína Púčeková
19    Nikola Riegerová
20    Peter Zmatek
21    Radovan Hejbal
22    Martin Ilenčík

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018