Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: RNDr. Zuzana Krajčovičová
Učebňa: 301
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 22
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bibzová
2    Adriana Blažková
3    Veronika Bulková
4    Ema Cverenkárová
5    Tamara Čopová
6    Dominika Dudášiková
7    Hana Dudíková
8    Lívia Fraňová
9    Janka Gábová
10    Lucia Gondárová
11    Patrícia Gorcová
12    Adrián Havrlent
13    Filip Hevier
15    Emília Jeřalová
16    Klára Juríková
17    Nina Kališová
18    Alexandra Krupová
19    Radovan Marák
20    Júlia Miklášová
21    Miriam Ochodnická
23    Valéria Palková
25    Aneta Síkorská
26    Monika Staňáková
27    Filip Štrba
28    Matúš Trebatický
29    Kristína Lesajová
30    Filip Lehuta
31    Filip Šaulik
32    Alex Macko
33    Rebekka Buchleitner

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018