Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda SEKUNDA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Uhríková
Učebňa: 109
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Adámek
2    Marek Bača
3    Vanessa Beňová
4    Ladislava Cséfalvayová
5    Krištof Holota
6    Ema Kosnovská
7    Rebeka Krivá
8    Adam Menyhart
9    Ema Menyhartová
10    Alexandra Michalcová
11    Ema Miklánková
12    Tereza Muraňská
13    Jakub Rabčan
14    Nicole Elizabeth Uderian
15    Lukáš Zenka
16    Samuel Žarnovický

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018