Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda PRÍMA

Zoznamy žiakov: I.AI.BPRÍMAII.ASEKUNDAIII.AIII.BTERCIAIV.AIV.BKVARTASEXTAOKTÁVA
Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Kucek
Učebňa: 106
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Bačová
2    Nina Bradáčová
3    Pavol Cséfalvay
4    Peter Cséfalvay
5    Viliam Ďurík
6    Lucia Fraňová
7    Katarína Guzmická
8    Rastislav Karlík
9    Táňa Kazíková
10    Nina Kováčiková
11    Viktória Kršková
12    Patrik Malovec
13    Filip Nemček
14    Filip Neugebauer
15    Lucia Porubská
16    Jakub Prítrský
17    Hannah Stasisová
18    Vratko Šálek

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018