Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Alexandra Malovcová

V tomto školskom roku vyučujem v triedach:

Dejepis: Príma, Septima, III. A, Tercia, IV. AB

Nemecký jazyk: Sexta, Septima, I.A, I.B, IV.A

V rámci výuky nemeckého jazyka sa majú študenti Prímy, Sekundy a Tercie možnosť zapojiť i do krúžku Nemecký jazyk, ktorý je vždy vo štvrtok 7. vyučovaciu hodinu.

I v tomto školskom roku sa môžu študenti zapojiť do olympiády v nemeckom jazyku a plánujeme pre nich vianočnú i jarnú Viedeň.

V predmete dejepis sa môžu študenti zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti, Dejepisnej olympiády, Otáznikov histórie a zúčastniť sa množstva plánovaných exkurzií.

V mesiaci september sa uskutočnila exkurzia do Slavkova pri Brne, kde sa mohli študenti bližšie oboznámiť s problematikou Napoleonského obdobia.

V mesiaci október je plánovaná návšteva Budapešti.